Zabezpečení staveb

Mobilní oplocení a mobilní plotové zábrany slouží k ohraničení prostoru staveniště a k zamezení vstupu cizích osob.