Projekční činnosti

Pasport dopravního značení/ místních komunikací

Pasport dopravního značení je dokument, který informuje o stavu a umístění dopravního značení v konkrétním místě (obci). Pasport místních komunikací umožňuje rozlišování mezi účelovými a místními komunikacemi.
 
Pasport zpracujeme do mapových podkladů dle požadavků a potřeb zákazníka. Pasport vytváříme převážně v GIS (geografický informační systém). Součástí je ortofotomapa a v dalších vrstvách pak katastrální mapa, DZ aj. Pasport DZ projednáme s policíí ČR a veškerými dotčenými orgány státní správy. Výsledný pasport DZ dostane zákazník v tištěné, v případě zájmu i v digitální podobě.
 
U pasportů zpracovaných v GIS formátu nabízíme pravidelnou aktualizaci na provedených datech včetně opětovného projednání u všech orgánů státní správy.
 
Schválená podoba pasportu je pak předána všem zúčastněným stranám. Případné změny musí  být opět společně projednány a schváleny.
          
Ceny jsou tvořeny individuálně podle rozsahu a formy zpracování pasportu. Součástí dodávky pasportů může být i následné osazení dopravního značení v terénu.

Informační systémy

Dopravně informační systémy jsou vždy navrhovány s ohledem na konkrétní požadavky investora. Skládají se z červených směrových tabulí se jmény ulic a z hnědých směrových tabulí, které označují kulturně společenské cíle. Tabule označující kulturně společenské cíle jsou doplněny piktogramy pro snadnější orientaci v sestavě značek.

Informační systém je pokud možno vždy umisťován na již existující zařízení (sloupy vysokého napětí a veřejného osvětlení) s ohledem na co nejmenší zatížení vlastního systému dopravního značení.

 

Provádíme řešení dopravních situací a osazení přechodného dopravního značení po dobu provádění stavebních, společenských a kulturních akcí a mnoho dalšího.

 

Kontakt

    • Jízdárenská 590/2a
    • 68201 Vyškov
    • tel.: 736 444 494
    • e-mail: trasig@trasig.cz