Dopravní značení a zařízení

Zabýváme se dopravním značením na stavbách, sportovních a kulturních akcích. Dopravní značení navrhneme a projednáme s příslušnými orgány. Samozřejmostí je montáž, demontáž značení a případný servis. Zabezpečujeme i oplocení staveb. Věnujeme se i realizaci trvalého a vodorovného dopravního značení.

Pronájem/Prodej

 • pronájem dopravního značení vč. vyřízení
 • prodej dopravního značení a zařízení
 • mobilní oplocení

Vodorovné dopravní značení

 • vodorovné značení barvou
 • vodorovné značení plastem
 • vodorovné značení termoplastem
 • odstranění vodorovného značení frézováním
 • přechodné vodorovné značení na stavbě

Trvalé dopravní značení

 • dopravní značky, označníky zastávek
 • směrové sloupky, balisety
 • zrcadla
 • zpomalovací retardéry, polštáře
 • reflexní oka
 • radary pro orientační měření rychlosti
 • parkovací zábrany a sloupky
 • pružný výstražný maják

Dopravní značení

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Společnost Trasig s.r.o. se zabývá pronájmem přechodného dopravního značení vč. rozmístění v terénu a následného servisu.

TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Provádímé montáž i demontáž trvalého dopravního značení. 

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Realizujeme vodorovné dopravní značení.

DÁLE REALIZUJEME

Provádíme řešení dopravních situací a osazení přechodného dopravního značení po dobu provádění stavebních, společenských a kulturních akcí a mnoho dalšího.

 

Kontakt

  • Jízdárenská 590/2a
  • 68201 Vyškov
  • tel.: 736 444 494
  • e-mail: trasig@trasig.cz