Zpomalovací prahy, zrcadla

Zpomalovací prahy

Zpomalovací prahy se osazují nejčastěji v obytných a pěších zónách, nebo v místech kde je vysoká pravděpodobnost výskytu chodců (např. parkoviště u supermarketů).

Zrcadla

Zrcadla se umisťují v křižovatkách se zhoršeným výhledem pro řidiče přijíždějící buď z hlavní, nebo vedlejší komunikace.