Radary

Informativní měření rychlosti na pozemních komunikacích má na řidiče osobních a nákladních automobilů prokazatelně "výchovný" vliv. Osazování stacionárních radarů s ukazatelem rychlosti je dnes běžné na všech místech, kde je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost dodržování předepsané rychlosti. Například v blízkosti škol, nebo přechodů pro chodce, kde je žádoucí, aby řidič dokázal v případě hrozícího střetu bezpečně zastavit.

Stacionární radarová měřidla lze však využít nejen jako psychologicky represivní prostředek zvyšující ukázněnost řidičů, ale i pro účely dopravních statistik a sledování hustoty a rychlosti provozu v úseku kde je radar umístěn. Naše společnost se zabývá navrhováním pozic pro umístění radarů, prodejem, půjčováním a servisem samotných měřidel. Součástí dodávky je i výstup v podobě získaných dat zpracovaných v programu UniGraph.