Pasport místních komunikací

Naše společnost se zabývá zpracováním pasportů místních komunikací, které jsou zpracovávány podle Zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb.

Pasport místních komunikací umožňuje rozlišování mezi účelovými a místními komunikacemi, což je nesmírně důležité. Místní komunikace jsou všechny ze zákona ve vlastnictví obce. Slouží k místní dopravě na území obce a musejí být evidovány v tzv. „pasportu místních komunikací“ vedeném každou obcí. Obec, která tento paspart nevede bude jen velice obtížně prokazovat, že se na jejím území vůbec nějaká místní komunikace nachází.

Pasport místních komunikací zpracujeme na počítači na základě dodaných podkladů, které mohou být buď mapové, nebo na digitálním nosiči. Výsledný pasport dostane zákazník vždy v tištěné podobě s přílohou, která obsahuje grafický a tabelární paspart a seznam objektů na MK. Součástí dodávky je i datový nosič se všemi materiály v digitální podobě.