Informační systémy

Dopravně informační systémy jsou vždy navrhovány s ohledem na konkrétní požadavky investora. Skládají se z červených směrových tabulí se jmény ulic a z hnědých směrových tabulí které označují kulturně společenské cíle. Tabule označující kulturně společenské cíle jsou doplněny piktogramy pro snadnější orientaci v sestavě značek.

Informační systém je pokud možno vždy umisťován na již existující zařízení (sloupy vysokého napětí a veřejného osvětlení) s ohledem na co nejmenší zatížení vlastního systému dopravního značení.

Rozmisťování sestav informačního systému je prováděno v souladu s vyhláškou FMV č.99/1989 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.